Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Warmtenetten

Kostbare warmte efficiënter benutten

Een technologie die terug van weggeweest is, zijn de warmtenetten. Zo’n warmtenet is een collectieve energievoorziening voor de verwarming en het sanitair warm water van gebouwen of wijken. Infrax beschikt over de kennis en de praktische knowhow om de aanleg van een warmtenet van A tot Z te begeleiden.

Kostbare warmte efficiënter benutten

Dominique Dousselaere: “Een warmtenet is een leidingsysteem dat toelaat om thermische energie (meestal onder de vorm van warm water) te transporteren van locaties met een warmteaanbod naar locaties met een warmtevraag. Concreet kunnen we op die manier bijvoorbeeld restwarmte uit industriële activiteit benutten voor de verwarming van gezinswoningen. Die kostbare warmte komt anders in de atmosfeer terecht.”

Verwarmingsketel overbodig
Dominique Dousselaere: “Een warmtenet voorziet een hele wijk van warmte via goed geïsoleerde leidingen. Het is daardoor niet langer nodig dat elke woning een eigen verwarmingsketel heeft. Op deze manier wordt een wijk energiezuinig. Dit draagt bovendien bij tot het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen.”

Haalbaarheidsstudie
Dominique Dousselaere: “Op dit moment werken we aan een zogenaamde ‘warmtekaart’. Op deze kaart gaan we de clusters bepalen waar de aanleg van een warmtenet potentieel de moeite loont. Zo kunnen we op voorhand opportuniteiten op het terrein detecteren. Deze haalbaarheidsstudie is essentieel want een warmtenet is pas zinvol als er in een bepaald gebied voldoende vraag is. In de praktijk gaat het vaak om verstedelijkt gebied.”

Maximale synergie
Warmtenetten zijn voor Infrax niet nieuw. Als netbedrijf heeft Infrax alle kennis in huis om een warmtenet te realiseren. Zowel voor de overheid als voor private en industriële partners. Van een eerste haalbaarheidsstudie tot en met het ontwerp, de bouw, de financiering én de uitbating. Als multidisciplinaire netbeheerder laat Infrax de aanleg van een warmtenet natuurlijk in maximale synergie met andere nutsleidingen verlopen.

Single point of contact
Dominique Dousselaere: “Ook bij de aanleg van een warmtenet ‘ontzorgen’ we onze partner(s). Wij nemen het volledige project in handen en treden op als ‘single point of contact’. Indien er bij grote projecten onderaannemers nodig zijn, zorgen wij eveneens voor de nodige aansturing. Op die manier kan een project vlot verlopen en garanderen we bovendien een correcte oplevering.”

Zorgeloze warmte
Een warmtenet is niet alleen een milieuvriendelijke manier van verwarmen, het is ook efficiënter. Warmtenetten bieden bovendien een ‘zorgeloze warmte’ aangezien het tweejaarlijkse onderhoud van de gasketel voor de eindgebruiker wegvalt.

Netbeheerder als ideale partner
Dominique Dousselaere: “We bekijken zo’n verhaal altijd op langere termijn. Zowel qua duurzaamheid als qua rentabiliteit. Het maatschappelijk voordeel (minder ziekte, betere levenskwaliteit vanwege minder uitstoot,…) is bijvoorbeeld zeer moeilijk te becijferen. Wij houden steeds rekening met de duurzame termijneffecten. Deze ‘opbrengst’ moet steeds deel uitmaken van het financieringsmodel.”

Project in de kijker

Warmte@zuid

Infrax maakt deel uit van het consortium warmte@zuid dat de aanleg van een grootschalig warmtenet realiseert in Antwerpen. Dit net voorziet in verwarming en sanitair warm water voor de 5 000 inwoners, winkels en openbare gebouwen op ‘Nieuw Zuid’.

De bewoners krijgen op een efficiënte, duurzame en betaalbare wijze warmte. De wijk kan daardoor als model dienen voor duurzame bouw en energieverbruik in Vlaanderen. Het warmteproject op ‘Nieuw Zuid’ draagt daarnaast bij aan het Antwerps klimaatbeleid dat uiteindelijk klimaatneutraliteit in 2050 nastreeft.

Aan het project hangt een investeringsbedrag van 16 miljoen euro over de totale looptijd. De concessieovereenkomst loopt voor 40 jaar.

Warmte@zuid

Project in de kijker

Ecluse

Ook in de industriële sector is er interesse voor warmtenetten. Zo participeert Infrax in het ECLUSE-project. Een samenwerkingsverband tussen Infrax, Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever en Fineg.

Industrieel warmtenetwerk
Deze partners bouwen samen een industrieel stoomnetwerk in de Waaslandhaven. Dit ambitieuze project verduurzaamt de energievoorziening voor bedrijven in het havengebied en geeft groene warmte in Vlaanderen een boost. Ter vergelijking: het project levert eenzelfde CO2-besparing op als 50 windturbines van 2.3MW. De energievoorziening van ECLUSE is flexibel: bedrijven nemen stoom af wanneer ze die nodig hebben.

In lijn met Infrax-ambities
Frank Vanbrabant: ”Eén van de maatschappelijke doelstellingen van Infrax is het stimuleren van hernieuwbare energie. Wij zijn trots mee te kunnen bouwen aan ECLUSE, het grootste groenewarmteproject van Vlaanderen. Door te investeren in dit stoomnet leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst. Dit ligt volledig in de lijn van onze ambities en onze ervaring.”

Ecluse

Onze sterkte

  • Een (gratis) eerste haalbaarheidsstudie brengt de opportuniteiten in kaart en toetst de levensvatbaarheid van het warmteproject.
  • Naargelang de specifieke vereisten van elk project bieden we ondersteuning op maat.
  • Voor de ontwikkeling van warmtenetten hanteert Infrax een projectmatige aanpak. Project per project stellen we een individuele business case op.

Aan het woord

Dominique Dousselaere
Netbeheer gas