Comfort voor klanten

Sociale dienstverlening

Energiearmoede actief bestrijden

Naast onze rol als systeembeheerder van energie-infrastructuur, speelt Infrax ook een belangrijke sociale rol. In de eerste plaats als energieleverancier van klanten die niet meer terecht kunnen op de vrije markt. Maar ook op het vlak van energiepremies en informatie rond duurzaamheid biedt Infrax verschillende diensten aan. Infrax is en blijft een dienstenbedrijf voor de hele gemeenschap.

Energiearmoede actief bestrijden

Een gezin dat door betalingsmoeilijkheden wordt opgezegd door zijn energieleverancier en geen nieuwe vindt, wordt automatisch klant bij Infrax. Wij treden op als sociale leverancier tot het gezin opnieuw bij een reguliere leverancier een contract heeft.

Basisbehoeften
Patricia Clarysse: “Elektriciteit en verwarming zijn menselijke basisbehoeften. De wetgeving voorziet daarom in een aantal sociale maatregelen. Zo kan je niet zomaar afgesloten worden van elektriciteit en/of aardgas. Als sociale leverancier voorzien we dergelijke ‘gedropte’ klanten van energie. De energievoorziening volledig afsluiten is nooit een doel op zich en gebeurt dan ook slechts in extreme gevallen.”

Budgetmeter
Als de klant ook de facturen van Infrax niet correct betaalt, plaatst Infrax (gratis) een budgetmeter. De klant kan een som naar zijn keuze en mogelijkheden opladen op een kaart die hem dan toelaat om dat bedrag aan energie te verbruiken via zijn budgetmeter.

Steeds overleg
Patricia Clarysse: “Infrax werkt nauw samen met de LAC (de lokale adviescommissie van het OCMW). Deze commissie geeft advies en zoekt oplossingen om te voorkomen dat de energievoorzieningen daadwerkelijk afgesloten moeten worden. Binnen zo’n lokale adviescommissie zoeken het OCMW, Infrax én de klant steeds samen naar de juiste oplossing voor de problemen.”

Aanmoediging en sensibilisering
Patricia Clarysse: “Als sociale leverancier levert Infrax ook een actieve bijdrage aan het sensibiliseren van dergelijke kwetsbare klanten. Het doel is namelijk om hen op korte termijn terug naar de vrije markt te begeleiden. Een voorbeeld van zo’n concrete sensibiliseringsactie is het actief aanmoedigen van gezinnen om hun aardgasbudgetmeter op te laden tijdens de zomermaanden. Op die manier bouwen ze een ‘spaarpotje’ op in functie van de koudere wintermaanden en leren ze hun energieverbruik beter plannen. Zo voorkomen ze onaangenaam hoge facturen.”

Energiearmoede voorkomen
Naast deze rol als sociale leverancier gaat Infrax nog een stapje verder. Infrax probeert aan de hand van concrete maatregelen het energieverbruik van deze klanten te verminderen. Bijvoorbeeld via energiescans, isolatieprojecten en een extra voordeel op de bestaande energiepremies.

Zelfredzaamheid verhogen
Guido Claes: “Door middel van onze initiatieven proberen we de zelfredzaamheid van deze doelgroep te verhogen. Vaak beseffen ze niet dat hun eigen gedrag veel invloed heeft op hun energiefactuur. Energiearmoede is dikwijls een vicieuze cirkel. Klanten die problemen hebben met de betaling van hun energiekosten wonen bijvoorbeeld vaak ook in slecht geïsoleerde huizen. Via specifieke acties op maat van deze doelgroep proberen we te vermijden dat deze mensen in de problemen geraken.”

OCMW als partner
Guido Claes: “De OCMW’s zijn onze natuurlijke partner bij de bestrijding van energiearmoede. We focussen samen op de kwetsbare gezinnen die nauwelijks zelf investeren in energiezuinige maatregelen. Liefst op basis van een integrale aanpak. Een energiescan kan namelijk aanleiding geven tot een dakisolatieproject. Eigenlijk kunnen deze beschermde klanten er drie maal wel bij varen: ze verlagen hun energiefactuur, ze verhogen het comfort in hun woning én ze lenen potentieel aan een zeer interessant tarief.”

Onze sterkte

  • Infrax beschikt op bijna 100 locaties over oplaadpunten voor budgetmeters. Jaarlijks zijn er circa 200 000 opladingen aan deze terminals.
  • Infrax voert gemiddeld bijna 7 000 energiescans uit bij beschermde klanten.
  • Infrax begeleidt jaarlijks gemiddeld 2 500 gezinnen terug naar de vrije energiemarkt.

Aan het woord

Patricia Clarysse
Openbare dienstverplichtingen