Situering

De rol van Infrax als distributienetbeheerder

Om energie (elektriciteit, gas) en signaal (kabeltelevisie, data,...) tot bij de klant te brengen én om (afval)water af te voeren (riolering) zorgt Infrax voor het beheer, de aanleg én het onderhoud van een uitgebreid net van leidingen.

De elektriciteit die in Belgische of in buitenlandse centrales wordt geproduceerd, wordt door transportnetbeheerder Elia vervoerd over het hoogspanningsnet tot in de onderstations. Vanaf die stations neemt Infrax de verantwoordelijkheid over om de stroom via het middenspanningsnet en het laagspanningsnet te verdelen tot bij de eindklant.

Voor aardgas zorgt Fluxys onder meer via pijpleidingen en via de gasterminal in Zeebrugge (vloeibaar gas) voor de aanlevering in de onderstations. Ook hier start de verantwoordelijkheid van Infrax om via de middendruk en lagedrukleidingen aardgas te distribueren tot bij de woningen en bedrijven.

Verantwoordelijkheden van Infrax in dit energielandschap:

  • aardgas- en elektriciteitsleidingen van het distributienet aanleggen, onderhouden en ontwikkelen;
  • klanten aansluiten op het distributienet;
  • elektriciteits- en aardgasmeters installeren;
  • meterstanden opnemen;
  • storingen verhelpen;
  • energie leveren aan klanten die door betalingsmoeilijkheden worden opgezegd door hun energieleverancier en geen nieuwe leverancier vinden;
  • rationeel energiegebruik promoten.

Kencijfers

Elektriciteit: 93 gemeenten / 746 500 aansluitingen
Aardgas: 82 gemeenten / 341 500 aansluitingen
Kabeltelevisie: 91 gemeenten / 528 000 aansluitingen
Riolering: 83 gemeenten / 577 000 aansluitingen