Dienstverlening voor lokale besturen

Samenaankoop

Op zoek naar de meest gunstige voorwaarden

Samen aankopen leidt tot schaalgrootte en betere prijzen. Dat weet iedereen. De aankoop van energie en strooizout coördineert Infrax al jaren voor de aangesloten gemeenten. Maar we schakelen nu een versnelling hoger door nóg breder de markt op te gaan. Het doel: kwalitatieve en financiële meerwaarde genereren voor de deelnemende besturen.

Op zoek naar de meest gunstige voorwaarden

Zelfde takenpakket
Jan Neys: “Lokale besturen hebben gelijklopende publieke taken, elk op hun eigen grondgebied. Daarvoor moeten ze jaarlijks heel wat goederen, materialen en diensten inkopen. Als we de aankopen samen realiseren, kunnen we heel wat geld besparen. Bovendien zorgen we zo voor administratieve efficiëntie want het dossier moet voor alle besturen  samen maar 1 keer gegund worden.”

Samenwerkingsovereenkomst
Als een gemeente wil deelnemen, volstaat het om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dat is de enige en exclusieve voorwaarde. Op dit moment zijn er al een 40-tal gemeenten die meedoen. Zij kunnen dus à la carte instappen als er een samenaankoop wordt georganiseerd die hun interesse wegdraagt. Voor gemeenten die de overeenkomst pas later ondertekenen, gaan we steeds na of ze toch nog kunnen instappen in reeds afgesloten raamovereenkomsten.

Expertise bundelen
Jan Neys: “Via de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst toont iedereen zijn engagement. Deze overeenkomst schetst de rechten en plichten bij een samenaankoop. Zo weten de deelnemers perfect welke rol wij spelen in dit verhaal. Maar ook van de lokale besturen wordt enige medewerking verwacht. Bijvoorbeeld door deelname aan de voorbereidende werkgroepen. De expertise van de deelnemers is namelijk essentieel om een bestek zo goed mogelijk op te stellen. Tijdens infosessies gaan we ook op zoek naar de échte behoeften van de gemeenten. Op basis van de gezamenlijke noden stellen we vervolgens een dossier samen. Het is dus allerminst eenrichtingsverkeer. Input van alle partijen is zeer welkom.”

Centralisatie en schaalgrootte
Jan Neys: “Bij een samenaankoop wordt onder meer de administratie gecentraliseerd. Dat levert sowieso al een besparing op. Maar omwille van de schaalgrootte kunnen we ook vaak een betere prijs, een betere service of een betere kwaliteit afdwingen bij de leveranciers of dienstverleners. Ook kleinere partners kunnen binnen de samenaankoop dus steeds rekenen op een goede service. Daar wringt bij een eigen aanbesteding soms het schoentje.”

Bestellen en klaar
De gunningsprocedure wordt afgerond door het afsluiten van een raamovereenkomst met een leverancier of dienstverlener. Daarna moeten de deelnemers enkel nog hun eigen bestelling plaatsen en kan de uitvoering van hun opdracht starten. Op deze manier valt een groot deel van de administratie bij de lokale besturen weg.

Wettelijke reglementering
Jan Neys: “Voor de samenaankoop volgt Infrax dezelfde wettelijke reglementering als voor het eigen aankoopbeleid. We beschikken over een uitstekend georganiseerde aankoopdienst. In elk aankoopdossier gaan we op zoek naar de meest gunstige voorwaarden voor de gemeenten. Infrax stelt deze expertise kostendekkend ter beschikking.”

Zes lopende dossiers
Jan Neys: “We hebben al heel wat ervaring. Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen, monitoring van onkruidbestrijding, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, medische controle, elektronische maaltijdcheques en betaalterminals. Gemeenten kunnen - op basis van de eigen noden - een of meer van deze dossiers uitkiezen.”

Geen monopolie creëren
Infrax probeert te allen tijde de markt optimaal te laten spelen. Erg grote opdrachten worden dus meestal in percelen opgesplitst. Op die manier kan ook een lokale aanbieder meedingen naar een deelopdracht. Monopolie-situaties - waarbij enkel de heel grote spelers op de markt in aanmerking komen - willen we vermijden. Dat is nooit de bedoeling.

Op zoek naar de meest gunstige voorwaarden

Project in de kijker

Korting tot 45% bij aankoop aardgaswagen voor gemeenten

Steden en gemeenten waar Infrax het aardgasnet beheert, kunnen via Infrax genieten van een aanzienlijke korting bij de aankoop van een wagen op aardgas (CNG). Binnen ons aanbod van samenaankoop werden er bij twee invoerders kortingen bedongen van 29 tot maar liefst 45%! Deze kortingen kunnen gecombineerd worden met onze premie van 2 000 euro (voor maximum 3 voertuigen).

Samenaankoop slowfill-tankstation
Bij gemeenten die twee of meer aardgasvoertuigen in gebruik nemen, betaalt Infrax bovendien 5 000 euro van de installatiekost van een slowfill-tankstation terug. Daarmee tank je steeds aan het meest voordelige tarief. Binnenkort wordt het aanschaffen van een dergelijk tankstation bovendien nóg voordeliger via een Infrax-samenaankoop.

Beheert Infrax het aardgasnet in je gemeente? Mail naar cng@infrax.be voor meer informatie.

Korting tot 45% bij aankoop aardgaswagen voor gemeenten

Onze sterkte

  • Als een gemeente de samenwerkingsovereenkomst tekent, kunnen ook andere lokale besturen uit die gemeente (zoals OCMW’s) meedoen aan de samenaankoop.

Aan het woord

Jan Neys
Aankoop & logistiek