Dienstverlening voor lokale besturen

Relatiebeheer

Een direct contact voor de gemeente

Een gemeentebestuur wordt tegenwoordig met allerlei vragen geconfronteerd. De samenwerking met Infrax is heel intens. We hebben 7 deskundige relatiebeheerders waarbij u als bestuur terecht kunt met vragen. Zij fungeren als aanspreekpunt voor informatie en problemen. In omgekeerde richting zijn ze de spreekbuis van Infrax naar de gemeenten toe.

Een direct contact voor de gemeente

Dirk Moerenhout: “We worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende vragen vanuit de gemeenten inzake exploitatie en activiteiten van Infrax. Maar ook vragen die inwoners aan de (lokale) bestuurders stellen, komen vaak via de relatiebeheerders bij Infrax terecht. Wij gaan vervolgens intern op zoek naar het correcte antwoord of de oplossing voor een probleem en geven hierover de nodige feedback aan het gemeentebestuur.”

Definiëren en analyseren
Dirk Moerenhout: “De waaier aan gespreksonderwerpen is heel gevarieerd. Bijvoorbeeld vragen over de plaatsing van laadpalen in de gemeente, of vragen van inwoners over de werking van de openbare verlichting, … Soms volstaat het om een interne contactpersoon op de hoogte te stellen. Maar andere vragen vereisen behoorlijk wat zoekwerk om tot een goede oplossing te komen. Indien dat nodig is, blijven we een vraag van start tot finish opvolgen. Dat is zeker zo bij complexe vragen die rechtstreeks vanuit de gemeentebesturen worden gesteld.”

Meermaals interactie
Dirk Moerenhout: “Op jaarbasis hebben we per gemeente verschillende contactmomenten. Sowieso informeren we het bestuur twee keer per jaar proactief over allerhande actuele Infrax-items. Daarnaast zijn er verschillende formele infomomenten, zijn we soms aanwezig op vergaderingen inzake netaanleg én geven we - samen met de experts ter zake - uitleg over nieuwe diensten van Infrax.”

Relatiebeheer op maat
Dirk Moerenhout: “Elke gemeente is op zich uniek. We proberen die eigenheid te vatten en we bieden relatiebeheer op maat. Als er verschuivingen binnen een bestuur zijn, gaan we altijd op eigen initiatief met de nieuwe mensen kennis maken. Deels om de rol van Infrax te duiden, maar natuurlijk ook om onze rol als relatiebeheerder te schetsen. Onze lokale kennis helpt ons om de juiste antwoorden op de juiste plaats te geven.”

Informatie-uitwisseling
De relatiebeheerders zijn de voelsprieten van Infrax op het terrein. Ook intern wordt er dagelijks tussen de beheerders en andere diensten informatie uitgewisseld. Dat is essentieel om snel tot goede oplossingen te komen of om generieke vragen en/of problemen van besturen snel in kaart te brengen.

Onze sterkte

  • Infrax beschikt op dit moment over 7 ervaren relatiebeheerders. Zij verzorgen elk voor een aantal vaste gemeenten de rechtstreekse communicatie.
  • De relatiebeheerders zijn te allen tijde bereikbaar. Gemeentelijke mandatarissen en beleidsverantwoordelijken kunnen hen steeds aanspreken. De relatiebeheerders zorgen voor een adequaat en tijdig antwoord.

Aan het woord

Dirk Moerenhout
Relatiebeheer gemeenten