Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Openbare verlichting

Het juiste licht op de juiste plaats

België is een van de meest verlichte landen ter wereld. Astronauten spreken niet voor niets van ‘Bright Belgium’. Licht is echter ook noodzakelijk. Een goede verlichting van straten en pleinen verhoogt het comfort en de veiligheid van inwoners en bezoekers. Infrax staat als netbeheerder garant voor een performante, veilige, energiezuinige en duurzame openbare verlichting. Wij zetten openbaar domein in de juiste spotlights!

Het juiste licht op de juiste plaats

Infrax beheert 300 000 openbare verlichtingspunten. Onze verlichting moet steeds een maximaal rendement hebben. We zorgen dus niet enkel voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur, we voorzien ook de nodige verbeteringen. Standaard kiezen we voor de meest energiezuinige, meest duurzame en minst lichtvervuilende optie. Onze standaard is wat dat betreft eigenlijk helemaal niet standaard. Het is een quasi full-option product.

Botsveilig en dimbaar zijn standaard
Onze standaard verlichtingssystemen zijn bijvoorbeeld dimbaar, botsveilig én bevatten de optimale technologie. Daar gaat natuurlijk het nodige studiewerk aan vooraf. Vaak in samenwerking met andere partners. Want tweemaal testen is nutteloos en duur. De steden en gemeenten kunnen met andere woorden de vruchten plukken van ons grondige voorbereidend werk. Die zorg nemen we graag voor onze rekening.

Oog voor het milieu
De verlichting die Infrax standaard aanbiedt, scoort uitstekend qua duurzaamheid. De aluminium palen hebben een zeer lange levensduur (40 jaar) én kunnen perfect gerecycleerd worden. Dat geeft hen een goede CO2 score en zo passen ze perfect binnen de duurzame prioriteit die Infrax hanteert.

Totale kost in kaart
Dankzij het studiewerk kan Infrax op dit moment voor 21 verschillende wegsituaties een ideale optie aanbieden. Voor Infrax is hierbij de totale kost (Total Cost of Ownership) de maatstaf. Concreet wil dit zeggen dat alle kosten over de volledige levenscyclus van de verlichting in rekening worden gebracht. Het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting is een belangrijke component. Een correcte inschatting hiervan in de totale kosten is dus belangrijk.

Besparing door efficiënt gebruik
Verlichting moet steeds efficiënt ingezet worden. Infrax kiest standaard voor neerwaarts gerichte lichtbundels. De wegtypering is hierbij ook van wezenlijk belang. We bepalen de juiste verlichtingssterkte in functie van het weggebruik. Waar het mogelijk en/of wenselijk is, kunnen we bovendien automatisch lichten doven of dimmen.

Decoratieve masten in 650 combinaties
De Infrax-catalogus is erg uitgebreid. Als je alle combinaties optelt, kunnen we op dit moment ongeveer 650 mogelijkheden aanbieden. Heel belangrijk: door standaardisatie zijn deze decoratieve masten veel sneller leverbaar. Een defect kunnen we dus snel oplossen. Voor speciale verlichtingspalen die buiten de standaard vallen, kan dat wat langer duren. Wat natuurlijk heel vervelend is voor de burgers. Onze catalogus krijgt jaarlijks een grondige update.

Vinger aan de pols
Infrax blijft de technologische evoluties van kortbij opvolgen. Of het nu over botsveilige palen, led-verlichting of dimbaarheid gaat: Infrax neemt het voortouw. Via pilootprojecten onderzoeken we hoe nieuwe technologieën scoren op het vlak van (bots)veiligheid lichtopbrengst, efficiëntie, duurzaamheid, energieverbruik, levensduur en onderhoud.

Het juiste licht op de juiste plaats

Project in de kijker

Gedimde verlichting in Hoboken

In Hoboken wordt de straatverlichting voortaan gedimd. In vier straten werd een proefproject opgestart waar de steeds meer gangbare, en energiezuinige, led-verlichting werd geïnstalleerd. Extra speciaal aan dit type van led-verlichting is dat ze een dimfunctie op drie standen heeft.

Door middel van de dimfunctie kan het lichtvolume van op afstand aangepast worden aan de omgeving of de omstandigheden. Zo werkt de verlichting standaard in drie regimes: dag- , avond- en nachtregime. En dat genereert meerwaarde. Naast een grote financiële besparing komt er ook aanzienlijk minder CO² vrij.

Gedimde verlichting in Hoboken

Onze sterkte

 • Infrax biedt decoratieve masten met modulaire opbouw aan. Via een gerichte aanbesteding kunnen we gemeenten de meest interessante aankoopvoorwaarden aanreiken.
 • Infrax hanteert het principe van de constante lichtoutput. Dit levert over de volledige levensduur van de verlichting een besparing van circa 10 à 15% op.
 • De standaard aluminium verlichtingspalen van Infrax beantwoorden aan de hoogste Europese normen en garanderen een hoge veiligheid voor autobestuurders en passagiers. Botsveilige masten zijn de standaard.

Van jaarrapport tot lichtplan op maat

Infrax biedt gemeenten en steden een stappenplan aan om de openbare verlichting in kaart te brengen en vervolgens te optimaliseren. De inzichten van het energiejaarrapport kunnen uiteindelijk uitmonden in een volwaardig gemeentelijk lichtplan op maat waarin slimme keuzes op langere termijn worden vastgelegd.

Energiejaarrapport openbare verlichting

 • inzicht in de verschillende types van lampen op het openbaar domein;
 • overzicht van het totale en gemiddelde verbruik (per lichtpunt / per jaar / …);
 • vergelijking gemiddeld verbruik per lichtpunt met andere gemeenten/steden;
 • zicht op besparingspotentieel.

Footprint openbare verlichting

 • besparingsvoorstellen aan de hand van de keuzes van de gemeente of stad;
 • advies met betrekking tot quick wins (vervangen verouderde verlichting, mogelijkheid tot dimmen, …);
 • overzicht op maat uit een geografisch informatiesysteem (lichtmasten, armaturen per vermogen en/of type).

Lichtplan op maat

 • gespecialiseerd advies bij de opmaak van een lichtplan;
 • inventarisatie van energieverslindende openbare verlichting;
 • energetische besparingsvoorstellen;
 • berekening van mogelijke CO2-reductie;
 • eindrapport met meerjarenplan.