Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Netaanleg en aansluitingen

Duurzame energie alle kansen geven

Onze klanten toegang geven tot elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie of riolering kan maar als de nutsvoorzieningen voor de deur liggen. Netaanleg is met andere woorden een onmisbare schakel om onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Infrax zorgt tijdens dit proces voor een professionele opvolging, van begin tot einde.

Duurzame energie alle kansen geven

Raf Rosseels: ”In feite zijn er 3 types van projecten bij netaanleg. Vooreerst de werken waarvoor we zelf vragende partij zijn. Vervolgens zijn er de werken waarin we verplicht moeten participeren. Als er ergens ingrijpende wegenwerken gepland zijn waarbij ook onze netten mee moeten vernieuwd of verlegd worden bijvoorbeeld. En tenslotte zijn er de projecten op uitdrukkelijke vraag van externe partijen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van een nieuwe verkaveling of specifieke eenmalige projecten zoals de aansluiting van een windmolenpark of uitbreidingswerken in opdracht van Telenet.”

Infrax als ‘lead’
In zowat 80% van de gevallen neemt Infrax zelf het initiatief. Zeker bij projecten waarbij er zowel gas als elektriciteit in een straat moeten voorzien worden. In dergelijke gevallen zorgt Infrax voor de volledige werfcoördinatie én communicatie naar de belanghebbenden.

Communicatie als hoeksteen
Raf Rosseels: “Goede communicatie is simpelweg essentieel. Tijdens projecten waarin wij het voortouw nemen proberen we steeds helder en frequent terug te koppelen naar de lokale bewoners én onze gemeentelijke vennoten. Zo bezorgen we - huis aan huis - duidelijke informatie over de aard en de timing van de werken. Op deze manier weten de inwoners perfect wat hen te wachten staat. Maar ook met onze vennoten communiceren we intensief. Afhankelijk van de complexiteit van een project gaan onze mensen langs bij de gemeentelijke technische dienst en beleggen ze de nodige projectvergaderingen. We denken sowieso altijd actief mee met onze vennoten.”

Structureel afstemmen met partners
In vervlogen tijden deed ieder nutsbedrijf zo’n beetje ‘zijn ding’. Vandaag is er een brede structurele afstemming. Dit kan onder meer via het informatieplatform Gipod. Deze tool brengt alle informatie over werken en/of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Hierdoor is een optimale synergie mogelijk.

Samenwerking met partners
Raf Rosseels: “Wij zijn altijd vragende partij om werken zoveel mogelijk op mekaar af te stemmen. Goed en efficiënt samenwerken met andere partners zoals de Watergroep of Proximus is dus heel belangrijk. Heel concreet voorzien we - als trekker van een project - minimaal een 3-tal vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen worden op project- niveau heel concrete afspraken gemaakt met de verschillende partijen om samen de hinder op het terrein tot een absoluut minimum te beperken. Al is overlast nooit volledig uit te sluiten.”

Klachtenopvolging
Raf Rosseels: “Als er tijdens een project vragen of klachten van bewoners opduiken, neemt onze plaatselijke werfcoördinator die ter harte. Via ons systeem van klachtenopvolging zorgen we voor een snelle en correcte behandeling. Klantentevredenheid is voor ons prioritair. Onze klachtenopvolging wordt overigens getoetst aan de hand van gedefinieerde meetpunten. Op deze manier houden we onze performantie op peil. Het takenpakket van onze werfleiders beperkt zich dus niet tot het technische aspect van de werken. Zij nemen de volledige coördinatie op het terrein voor hun rekening.”

End-to-end
De projectleiders van Infrax hebben een zogenaamde end-to-end verantwoordelijkheid. Een project wordt dus van A tot Z opgevolgd. Ze zijn in feite het ‘technische gezicht van Infrax’ bij de lokale partners. Ook als er geen specifiek project op til is in een gemeente zal de projectleider om de twee maanden overleg plegen. Zo kan hij - eventueel geflankeerd door de relatiebeheerder - technische vragen snel oppikken en behandelen.

Duurzame energie alle kansen geven

Onze sterkte

  • Infrax zorgt gemiddeld voor 700 kilometer netaanleg per jaar. Goed voor 746 500 aansluitingen.
  • Klanten hebben op elk moment recht op duidelijke, gerichte en correcte informatie.

Aan het woord

Raf Rosseels
Netuitbating


Tevredenheid klant staat absoluut centraal bij aansluitingen

Nutsvoorzieningen tot bij de inwoners in de straat brengen is onze kerntaak. Wij willen dat klanten op een gemakkelijke en overzichtelijke manier een individuele aansluiting kunnen aanvragen en plannen. Tot en met de realisatie van de aansluitingen bieden we maatwerk aan in onze dienstverlening.

One-stop-shop
Bart Van Den Driessche: “We organiseren onze processen zo dat we onze klanten een ‘one-stop-shop’ kunnen aanbieden. Een standaardaansluiting moet in één enkel contact  afgerond kunnen worden. Aanvraag, offerte, betaling, … tot en met het inplannen van de uitvoeringsdatum. De klant krijgt alle tools in handen om zelf het nodige te doen. Betalen gebeurt nadat we de werken uitgevoerd hebben. De klant behoudt steeds het overzicht over het hele aansluitingstraject.”

Ook communicatie op maat
Bart Van Den Driessche: “Los van de praktische afspraken voorzien we ook maatwerk op het vlak van communicatie. Als een klant bijvoorbeeld enkel een elektriciteitsaansluiting wenst, krijgt hij specifieke informatie over de voorwaarden die voor dit type van aansluiting noodzakelijk zijn. Beter dan de klanten te overladen met brochures en documentatie over alles wat we doen, filteren we de informatie tot datgene wat hij moet weten voor zijn specifieke vraag.”

Klantagent
Valt het aansluitingsproces om bepaalde redenen toch buiten de standaard? Kan het niet helemaal automatisch verlopen of is er ter plaatse een technisch probleem? Op dat moment neemt een klantagent van Infrax de zaak ter harte. Onduidelijkheden of technische moeilijkheden worden ter plaatse in kaart gebracht. Omdat we ook daar maatwerk willen leveren.

Aan het woord

Bart van den Driessche
Netuitbating