Comfort voor klanten

Klantenservice

Tevredenheid van de klant centraal

Klanten verwachten terecht meer van Infrax dan een vriendelijk onthaal. We moeten goede oplossingen aanreiken, duidelijke afspraken maken en die stipt nakomen. Op elk uur van de dag. Klanten beschikken daarom over een waaier aan mogelijkheden om met Infrax te communiceren. We staan erop om onze maatschappelijke opdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Tevredenheid van de klant centraal

De meeste klanten komen in eerste instantie met Infrax in contact voor de aansluiting van hun nutsvoorzieningen. Infrax investeert gericht om de eindklant meer en meer greep te geven op het verloop van dit aansluitingsproces. Meer bepaald volgens het principe van de ‘One Stop Shop’. Dit wil zeggen dat de klant tijdens 1 contact alle nodige stappen kan voltooien. Aanvraag, offerte én de uiteindelijke planning van de werken. Dat creëert meerwaarde voor de klant en zorgt voor een grotere klanttevredenheid.

Storing? 24/7 wachtdienst!
Ook bij storingen staan medewerkers dag en nacht paraat. Meer bepaald via de centrale wachtdienst. Voor de melding van gasgeur is er een gratis nummer dat 24/7 bereikbaar is. Andere storingen aan Infrax-installaties kunnen gemeld worden via de algemene storingslijn. Voor defecte straatverlichting is er tenslotte zowel een gratis telefoonnummer als een meldingsformulier op de website.

Infolijn
Telefonisch kunnen klanten van maandag tot en met zaterdag terecht in het klantencontactcenter. Ze kunnen er zowel mondeling als schriftelijk op een kwaliteitsvolle service rekenen. Op dit moment staan 45 medewerkers paraat om kleine en grote(re) vragen van Infrax-klanten efficiënt en snel op te lossen. De cijfers liegen er niet om. Het service center heeft met 99% een zéér hoge bereikbaarheidsgraad.

Online
Informeren onze klanten zich liever online? Geen probleem. Op www.infrax.be vinden ze alle nuttige en nodige actuele informatie over de diensten van Infrax. Ten slotte kunnen ze Infrax natuurlijk ook volgen via de sociale media. Meer bepaald via Twitter (@infrax_be) en op twee Facebook pagina’s (www.facebook.com/infrax.be en www.facebook.com/infraxenergietips). Kortom: een goed geïnformeerde klant is een tevreden klant.