Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Kabeltelevisie

1 gigahertz tot aan de voordeur

Aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw deed kabeltelevisie zijn intrede in België. Het principe was simpel: een grote mast ving van op een centraal punt de signalen op. Deze werden omgezet naar het correcte formaat en via de kabel tot in de huiskamers gebracht. Sindsdien veranderde er veel in televisieland maar 1 factor bleef constant: Infrax als beheerder van dit kabelnetwerk.

1 gigahertz tot aan de voordeur

Herman Remmerie : “De klantenactiviteiten hebben we overgedragen aan Telenet maar het kabelnet is en blijft van ons. Wij mogen er ook nog een aantal mogelijkheden van benutten. Niet alleen voor onze eigen diensten, maar ook voor onze aandeelhouders. Als er een netwerkprobleem opduikt, zorgen wij voor de oplossing op het terrein. Steeds op basis van metingen of vaststellingen ter plaatse. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Het comfort van de eindklant is essentieel.”

Netwerkbeheer in pure zin
Herman Remmerie : “Ons kabelnetwerk valt onder de bevoegdheid van onze centrale wachtdienst. Dat levert enkel voordelen op. Niet alleen qua bemanning maar ook  operationeel. We hebben namelijk alle disciplines (elektriciteit, kabeltelevisie, aardgas, riolering) in de vingers. Als we een klacht ontvangen, kunnen we situaties snel analyseren en oplossen. Een storing op het kabelnet kan bijvoorbeeld in sommige gevallen een gevolg zijn van een elektriciteitsonderbreking. Als multidisciplinaire netbeheerder kunnen we dan meteen de juiste oplossing aanreiken.”

Werken in synergie
Net zoals bij de aanleg of verbetering van de andere netten mikt Infrax voor 100% op synergie. Werken moeten met andere woorden zo veel mogelijk samenvallen om zo weinig mogelijk hinder te creëren. Het kabelnetwerk is daar geen uitzondering op. Infrax pikt steeds in op mogelijkheden om bovengrondse kabels ondergronds te brengen.

Infrax-diensten op het kabelnetwerk
Infrax koos er in het verleden bewust voor om het netwerk - en de bijhorende knowhow - in eigen beheer te houden. Die visie werpt zijn vruchten af. Via dit eigen netwerk kan Infrax namelijk zeer interessante aanvullende diensten aanbieden aan steden en gemeenten. Bijvoorbeeld Infra-X-net en public Wi-Fi.

Project in de kijker

Roadrunner voor supersnelle kabel

Het kabelnet moet regelmatig gemoderniseerd worden. We consumeren met z’n allen steeds meer datavolume, we willen nóg meer snelheid, we maken gebruik van interactieve diensten en nog zo veel meer. De bandbreedte moet daarom gestaag omhoog. De bandbreedte wordt in 2016 en 2017 uitgebreid naar 1 gigahertz.

Alle materialen die nog niet 1 gigahertz-compatibel zijn, worden vervangen. En dat zijn er nogal wat. Meer dan 300 000 aftakkasten, 20 000 splitters en meer dan 50 000 versterkers in het kabelnet van Infrax.

Het doel: bij iedere eindklant 1 gigahertz tot aan de voordeur brengen.

Roadrunner voor supersnelle kabel

Onze sterkte

  • Slechts 20% van het kabelnetwerk hangt nog bovengronds. Meestal in centra en in buitengebied.
  • Gemiddeld is er om de 5 à 7 jaar een grote en structurele ombouw van het kabelnetwerk. Infrax vervangt alle nodige netwerkcomponenten en dit in synergie met onze andere activiteiten.
  • Infrax beheert ongeveer 35 000 kilometer aan kabelnetwerk (coaxnetwerk, coax aansluitingen, fibernet). Goed voor 528 000 aansluitingen.

Aan het woord

Herman Remmerie
Netuitbating