Dienstverlening voor lokale besturen

Infra-X-net

Gemeenten surfen en bellen voordeliger

Ook op digitaal vlak heeft Infrax de nodige troeven in huis. Meer bepaald Infra-X-net, Public Wi-Fi en Infra-GIS. Stuk voor stuk tools die het digitale leven van onze gemeenten wat makkelijker maken. Maar dat is niet alles. De schaalgrootte van deze projecten is ook zeer interessant voor de lokale portemonnee.

Gemeenten surfen en bellen voordeliger

Paul Coomans: “Het begon ooit met kabel-tv, maar ons netwerk is intussen ook perfect geschikt voor telefonie, internet en allerlei dataverbindingen. Wij mogen onze kabel daar zelf voor blijven gebruiken. Meer nog: we mogen via de kabel ook netwerkdiensten verzorgen voor alle diensten van onze gemeenten én alle scholen op hun grondgebied. Meestal diensten die ruimer en goedkoper zijn dan de diensten van de private operatoren. We spelen dit voordeel graag ten volle uit voor onze partners.”

Goedkoop bellen en mailen
Een van de mogelijkheden die Infrax kan aanbieden is Infra-X-net. Het systeem biedt dataverbindingen, telefonie en internet op een gereserveerde bandbreedte. Op deze manier kunnen gemeentebesturen en hun niet-commerciële diensten tegen een zéér voordelig tarief met elkaar telefoneren en/of mailen.

Virtueel gemeentehuis
Paul Coomans: “De meeste openbare besturen hebben naast hun hoofdgebouw ook verschillende nevensites. Vaak zelfs 10 tot 20. Ook op die locaties moet een evenwaardige dienstverlening mogelijk zijn. We verbinden alle gebouwen rechtstreeks door middel van een glasvezelnet. Zo ontstaat als het ware een groot virtueel gemeentehuis. De verbindingen zijn bovendien bijzonder snel. Zware bestanden doorsturen kan nu in enkele seconden. Uiteindelijk is die snellere werking positief voor de dienstverlening aan de eigen inwoners.”

Telecomscan
Bij de lokale uitrol van Infra-X-net wordt er eerst gestart met een grondige analyse. De huidige telecomkosten worden afgewogen tegen het Infra-X-voorstel. Alle telecomfacturen worden verzameld en geanalyseerd om een duidelijk beeld te scheppen. Deze telecomscan wordt vervolgens persoonlijk gepresenteerd.

Meer snelheid voor minder geld
Paul Coomans: “Globaal gezien rekenen we op een besparing van 20% tot soms zelfs 40%. Een aantal abonnementen voor telefonie en dataverkeer vallen namelijk weg. Daar stellen we een globale en vaste prijs voor Infra-X-net tegenover. Omwille van de schaalgrootte en de grote volumes kunnen we zéér scherpe tarieven aanbieden. Naast het financiële aspect, optimaliseren we ook de snelheid. De capaciteit van de bestaande verbindingen wordt potentieel 10 tot zelfs 100 keer groter.”

24/7 ondersteuning
Paul Coomans: “Los van de financiële en praktische voordelen bieden we ook continu ondersteuning. Daarnaast is onze wachtdienst 24 uur bereikbaar en kunnen lokale partners steeds op een van onze Infrax-ingenieurs terugvallen. Hun telecomverkeer is met andere woorden continu in veilige en betrouwbare handen. Het tevredenheidsonderzoek dat
we regelmatig uitvoeren, bevestigt dit.”

Maatwerk waar nodig
Paul Coomans: “Indien nodig zorgen we voor maatwerk op het vlak van prikklokken of infoborden. Elke gemeente is op zich toch enigszins verschillend. We bieden in feite dus altijd de ideale lokale oplossing aan. Steeds in functie van mogelijke specifieke behoeften.”

Onze sterkte

  • Deelnemende gemeenten sluiten samen als één klant een contract af met een vaste telefonie-operator. Dat drukt de kosten fors.
  • Er worden dagelijks circa 30 000 gesprekken via Infra-X-net gevoerd. Het netwerk is hyper-performant en zeer stabiel.
  • Infrax rolde Infra-X-net reeds succesvol uit bij een 100-tal partners. De gemiddelde doorlooptijd voor een installatie bedraagt enkele weken.

Aan het woord

Paul Coomans
Netbeheer


LAN – TEL - INTER

Infra-LAN-net
Hiermee verbindt Infrax de gebouwen van alle gemeentelijke niet-commerciële diensten (gemeentehuis, OCMW, bibliotheek, politie, brandweer, cultuurcentrum, gemeentelijke kinderopvang, enz.) in een groter gemeentelijk netwerk.

Infra-TEL-net
Met Infra-TEL-net zijn gemeenten niet langer apart klant bij een vaste telefonie-operator, maar worden ze samen één grote klant via Infrax.

Infra-INTER-net
Hiermee biedt Infrax de gemeenten en alle basis- en middelbare scholen op hun grondgebied supersnel breedbandinternet aan.