Dienstverlening voor lokale besturen

Infra-X-enter

Een digitale ambassade in veilige handen

Onze samenleving digitaliseert razendsnel. Daarbij wordt ontzettend veel data geproduceerd. Het belang van deze data is moeilijk te onderschatten. Maar de hamvraag blijft natuurlijk: hoe moet dit ‘nieuwe goud’ vakkundig ontgonnen en bewaard worden? Hoe gaan we aan de slag met ‘big data’? Kan een gemeente/stad er überhaupt nuttige informatie uit puren?

Een digitale ambassade in veilige handen

Het antwoord is volmondig ‘ja’. Het is mogelijk om data optimaal te laten renderen. Sterker nog, de energiedata die Infrax kan aanleveren is reeds een concreet voorbeeld. We kunnen er potentieel leegstand mee detecteren en er energie-advies (op maat) mee verlenen. Maar … steeds mét respect voor de privacywetgeving.

Data-lagen slim combineren
De kunst zal er in bestaan om bestaande data-lagen met mekaar te combineren. Kortom: ‘big data’ is geen holle en dure marketingterm. Een slim gebruik van ‘big data’ kan op termijn de efficiëntie verbeteren, nuttige achtergrond verschaffen bij het nemen van beslissingen en zelfs maatschappelijke problemen oplossen.

Kansen benutten
Er liggen tal van kansen voor steden en gemeenten die actief gebruik willen maken van beleidsondersteunende data. Aangezien de evolutie zich op dit moment voltrekt, is het belangrijk ‘mee’ te zijn in dit verhaal. Infrax kan wat dat betreft enkele essentiële ‘tools’ aanreiken. Want de kansen moeten correct benut worden. Mét - onder meer - respect voor de nieuwe Europese regelgeving. Dit vergt goede verbindingen, veilige opslag en een maximale beschikbaarheid.

Samenwerken loont
Infrax wil samen met de gemeentebesturen de belangrijke uitdaging aangaan. Samenwerken is wat dat betreft het codewoord. Want op die manier vergroten we de schaalgrootte en houden we - samen - controle over de bouwstenen. Maar over welke services praten we dan concreet?

• Een ‘vast’ communicatienetwerk (Infra-X-net)
• Een ‘mobiel’ communicatienetwerk (Publieke wifi)
• Ruimte/infrastructuur voor het databeheer (Infra-X-enter)

Als netbeheerder zorgt Infrax voor de aanleg, upgrades en updates van de infrastructuur. Wij proberen op elk moment de kwaliteit te waarborgen. Dezelfde filosofie willen we vanzelfsprekend ook hanteren we bij de uitbouw van onze nieuwe dienst Infra-X-enter.

Infra-X-enter: fysieke ruimte en/of computerkracht
We willen in dit ‘open data center’ de mogelijkheid bieden om aan flexibel databeheer te doen. Een of meerdere (eigen) servers onderbrengen in ons beveiligd datacenter? Dat kan? Naast fysieke ruimte ook computerkracht (servers) huren in ons Infra-X-enter? Ook dat is mogelijk. Op termijn willen we ook dienstverleners de mogelijkheid bieden om (gemeentelijke) toepassingen aan te bieden via onze systemen.

Gemeente blijft aan het stuur
Als aandeelhouder blijven de besturen vanzelfsprekend controle uitoefenen op de manier waarop Infrax het databeheer in handen neemt. Ook de keuze voor specifieke software (OS, database, applicaties, …) én het beheer hiervan blijft helemaal autonoom in handen van de afnemers. Infrax voorziet op zijn beurt de noodzakelijke - virtuele - infrastructuur en verbindingen.

Voordelen en kostenbesparing
Er zijn tal voordelen voor het lokale bestuur. Dubbele kosten en potentieel dure investeringen worden vermeden. Er staat een team klaar dat 24/7 ondersteuning kan bieden. Bovendien kan Infrax omwille van de schaalgrootte interessante prijzen aanbieden. Een gemiddelde besparing van circa 50% is meestal mogelijk. Maar we bekijken de situatie natuurlijk case per case.

Een digitale ambassade in veilige handen

Onze sterkte

  • Aangezien we gebruik kunnen maken van de dataverbindingen van Infra-X-net, is er géén extra verbindingskost. Dit drukt de prijs aanzienlijk.
  • Infra-X-enter is volledig conform de nieuwe Europese regelgeving inzake informatiebeveiliging.

Data in vertrouwde, neutrale handen

Ook wat ons datacenter betreft, volgt Infrax steeds de strengste regelgeving. De data blijft op elk moment eigendom van de stad/gemeente.