Dienstverlening voor lokale besturen

Infra-GIS

Inwoners sneller, beter en efficiënter informeren

Naast Infra-X-net en Public Wi-Fi zit ook Infra-GIS in het aanbod. GIS is een zeer uitgebreid geoinformatiesysteem waar gemeenten onder andere hun voordeel mee kunnen doen op het vlak van ruimtelijke ordening. Met Infra-GIS stelt Infrax zijn expertise, data, software en hardware voluit ten dienste. Infra-GIS maakt het mogelijk om op basis van grondige geografische analyses de juiste beslissingen op het openbaar domein te nemen.

Inwoners sneller, beter en efficiënter informeren

Davy Bielen: “We bieden in feite een ‘One stop shop’ aan. Als een gemeente Infra-GIS aan boord haalt, beschikken de medewerkers meteen over een kant-en-klaar product. Zowel technisch als inhoudelijk. Ze vertrekken dus allerminst van een lege doos. Bovendien kunnen ze steeds rekenen op de expertise en het advies van onze eigen GIS-experten. Infra-GIS is véél meer dan louter een ICT systeem. Het is een strategie om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Schaalvoordeel
Davy Bielen: “Omwille van ons schaalvoordeel kunnen we Infra-GIS aan een voordelig tarief aanbieden. Ook de kosten voor hardware vallen bijvoorbeeld volledig weg. Op die manier bieden we een zeer compleet product tegen een zeer competitieve prijs aan. Heel belangrijk: onze service gaat véél verder dan louter de GIS-software. We adviseren, ondersteunen en begeleiden waar nodig. Zo kunnen de eindgebruikers de meerwaarde van GIS ten volle benutten.”

Kost per inwoner
Indien nodig maakt Infrax op maat van de gemeente een nauwkeurige financiële vergelijking op basis van de kost per inwoner. Hierbij spelen de zogenaamde ‘vermeden investeringen’ natuurlijk ook een rol. Gemeenten die Infra-GIS gebruiken, kunnen meesurfen op een systeem dat continu up-to-date gehouden wordt. Dure onverwachte updates behoren zo tot het verleden.

Rijke inhoud
Infra-GIS bevat standaard een rijke waaier aan gegevens. Niet enkel de data van Infrax, maar ook nuttige gegevens van onder meer Fluxys, Solvay en De Lijn. Zonder Infra-GIS moet een gemeente deze data noodgedwongen zelf integreren in een GIS-systeem. Dat kost tijd, geld en moeite. Tijd die de lokale GIS-coördinator in feite beter kan investeren in het genereren van informatieve GIS-output.

Gevalideerde data
Davy Bielen: “Gezien onze schaalgrootte zijn grotere spelers vaak wel bereid om hun data aan ons ter beschikking te stellen. De aangesloten gemeenten kunnen er wel bij varen, want zij beschikken meteen ook over geactualiseerde én gevalideerde data. Dat is erg belangrijk, want enkel op basis van correcte data worden uiteindelijk gefundeerde en correcte beslissingen genomen. De toekomstige eisen - bijvoorbeeld vanuit Europa - zullen overigens enkel toenemen. Samenwerken is dus meer dan ooit voordelig.”

Meerwaarde bij beslissingen
Infra-GIS biedt zowel voor kleine als grote projecten een absolute meerwaarde. Of het nu gaat om de correcte plek voor een speeltuintje of om de inplanting van een nieuw gemeenschapscentrum. Infra-GIS geeft vliegensvlug een antwoord op een veelvoud aan vragen. Op die manier komt er meer tijd vrij voor de gemeentelijke kerntaken en worden
inwoners sneller, beter en efficiënter geïnformeerd.

Volledig inzicht
Davy Bielen: ”Infra-GIS biedt een volledig zicht op de situatie. Woont de beoogde doelgroep in de buurt van het nieuwe project? Beschikt de gemeente er over een perceel? Welke bouwvoorschriften zijn er ter plaatse van kracht? Ligt er een bushalte in de buurt? Kan je er makkelijk met de fiets geraken? Kortom: alle mogelijke info die een beslissing kracht kan bijzetten. Zonder Infra-GIS zou er bovendien veel meer mankracht nodig zijn om alle informatie bij mekaar te sprokkelen.”

Geen dubbel werk
Davy Bielen: “De integratie van verschillende handige modules binnen Infra-GIS zorgt ook voor minder dubbel werk. De adressen die via ons systeem worden beheerd, kunnen bijvoorbeeld meteen gesynchroniseerd worden met de authentieke database van de Vlaamse overheid. En dit in twee richtingen. Op die manier is dergelijke informatie meteen
beschikbaar voor andere partners op het terrein én voldoet de gemeente aan de wettelijke normen inzake adresbeheer.”

Advies, opleiding, maatwerk
Als een gemeente Infra-GIS in gebruik neemt, worden er standaard de nodige opleidingen voorzien. Maar ook nadien blijft Infrax steeds klaarstaan met advies. Zo worden nieuwe modules actief bij de partners geïntroduceerd en komt er minimaal viermaandelijks een GIS-expert langs om mogelijke vragen te beantwoorden.

Burgerloket
Davy Bielen: “Infra-GIS kan op termijn zelfs een rol krijgen als burgerloket. Inwoners zouden de toepassing bijvoorbeeld kunnen gebruiken om bepaalde meldingen in te geven. Wij houden dergelijke evoluties alleszins in het oog en laten ons systeem meegroeien op basis van de noden. Als er bij de partners een relevante en generieke behoefte leeft,
proberen we die verbeteringen steeds algemeen te integreren. Zo genereren we meerwaarde en comfort voor alle Infra-GIS gebruikers.”

Inwoners sneller, beter en efficiënter informeren

Onze sterkte

  • Steeds meer gemeenten sluiten een samenwerkingsovereenkomst met Infrax af voor het gebruik van Infra-GIS.
  • Infrax zorgt zelf voor de koppeling met alle administratieve pakketten (van o.a. Cipal, Remmicom, Schaubroeck, Cevi, …) die de gemeente of stad in gebruik heeft. Op die manier kan er via Infra-GIS ook relevante administratieve info opgevraagd worden.
  • Het aantal GIS-gebruikers is onbeperkt en zonder meerprijs. Infrax beheert de gebruikers en zorgt voor de beveiliging van het systeem. Ook andere gemeentelijke instanties (brandweer, politie,…) kunnen zonder meerprijs gebruik maken van Infra-GIS.

Aan het woord

Davy Bielen
ICT