Dienstverlening voor lokale besturen

ESCO

(Energie)winst op alle vlakken

Als dienstverlener voor lokale besturen kan Infrax veel voor u betekenen. Twee elementen stellen we hierbij steeds centraal: het ‘ontzorgen’ van onze lokale partners én het financiële voordeel dat we via een samenwerking kunnen realiseren. Gecombineerd met onze expertise op technisch vlak genereren we zo een (comfortabele) toegevoegde waarde. Neem bijvoorbeeld onze ESCO projecten.

(Energie)winst op alle vlakken

ESCO staat voluit voor Energy Services Company. Het is een energie-activiteit binnen Infrax die zich specialiseert in het beheer van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Infrax biedt met deze dienst lokale besturen een totaaloplossing voor verhoogde energie-efficiëntie. ESCO is dé manier om gemeentelijke gebouwen klaar te stomen voor de toekomst.

Besparing op langere termijn
Tom Ceuppens: “Veel gemeenten worstelen met de energiezuinigheid van hun gebouwen. Zeker bij de oudere gebouwen zijn er grote optimalisaties mogelijk. Een renovatie met de expertise van Infrax-ESCO staat garant voor een significant voordeel op langere termijn. Op deze manier verminderen we samen met onze gemeentelijke partners de CO2-uitstoot en realiseren we belangrijke besparingen.”

Minder zorgen
Tom Ceuppens: “Tijdens een ESCO-project laten we onze multidisciplinaire expertise voluit werken. Als bouwheer zorgt Infrax voor de contacten met gespecialiseerde aanbieders (studiebureaus, aannemers,…), vanzelfsprekend steeds in nauw overleg met de betrokken diensten van het lokale bestuur. Zo ontnemen we een groot aantal praktische zorgen en kunnen we onze kennis optimaal laten renderen.”

Meten is weten
Een ESCO-project is allerminst nattevingerwerk. ‘Meten is weten’ en daarom vertrekt Infrax altijd van een professioneel energiemonitoringsysteem. Deze cijfers worden verwerkt in het jaarlijkse energierapport dat persoonlijk in de gemeente wordt toegelicht.

Energiezuinig op uw maat
Tom Ceuppens: “De resultaten van het energierapport kunnen de aanzet geven tot het energiezuinig maken van een specifiek gebouw. Op dat moment staan onze ESCO-medewerkers klaar om - samen met opdrachtgever - het project te definiëren. Het ambitieniveau leggen we altijd in onderling overleg vast. Zo wordt het ESCO-project helemaal ‘op maat van de gemeente’ uitgewerkt.”

Energiedriehoek
Tom Ceuppens: “We proberen steeds op 3 fronten (energie)winsten te boeken. We minimaliseren het energiegebruik, we gebruiken zo veel mogelijk duurzame vormen van energieproductie én - indien nodig - zetten we fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in. Deze driestappenstrategie is de basis voor het energiezuinige ontwerp. We hanteren altijd een totaalvisie en kiezen dus niet selectief voor de makkelijkste verbeterpunten.”

Haalbaarheid analyseren
Vooraleer Infrax effectief van start gaat, wordt de haalbaarheid van het project eerst grondig geanalyseerd. Zo’n haalbaarheidsstudie geeft een concreet beeld van de mogelijke besparingen.

Licht op groen
Tom Ceuppens: “We bekijken tijdens zo’n haalbaarheidsstudie alle mogelijke aspecten: verwarming, ventilatie, airco, duurzame verlichting, hernieuwbare energie en isolatie. Deze studie is bovendien gratis. De investering in energiezuinige maatregelen moet namelijk de moeite lonen. Is het resultaat positief, dan kan de gemeentelijke partner het licht op groen zetten. Wij zorgen vervolgens voor de gedetailleerde uitwerking van de energiemaatregelen én aanbesteding van de werken.”

Doorlopende opvolging
Tom Ceuppens: “Tijdens en na de aanpassingswerken blijven we het project nauwgezet opvolgen. We monitoren de uitvoering zodat de beoogde maatregelen hun effect niet missen. Het uiteindelijk streefdoel is steeds een energie-efficiënte renovatie.”

(Energie)winst op meerdere vlakken
Een succesvol ESCO-project biedt meerwaarde op verschillende vlakken. Het maakt gemeentelijke gebouwen klaar voor een energiezuinige toekomst én realiseert een significante financiële besparing. Bovendien vermindert op die manier de uitstoot. Dit draagt bij tot het behalen van de Europese 202020 doelstellingen.

Project in de kijker

Renovatie OCMW rusthuis Torhout

De stad Torhout en Infrax-ESCO sloegen de handen in elkaar voor de renovatie van het plaatselijke OCMW rusthuis. De energiezuinigheid van het gebouw werd verregaand geoptimaliseerd. Een meer dan geslaagd ESCO-verhaal.

Samen met de experten van Infrax werden een aantal belangrijke energiebesparende ingrepen uitgevoerd. Zo werden er nieuwe energiezuinige verwarmingsketels geïnstalleerd, kwam er aanvullende dakisolatie en zorgen bijna 100 m² aan zonnecollectoren voor sanitair warm water.

Resultaat: een besparing van bijna 1 gigawatt aan energie per jaar, een financiële besparing van ongeveer 50.000 euro op jaarbasis én een verminderde CO2 uitstoot van maar liefst 187 ton per jaar! De volledige investering wordt bovendien op slechts 10 jaar tijd terugverdiend.

Renovatie OCMW rusthuis Torhout

Project in de kijker

ESCO nam Infrax-kantoor in Lubbeek onder handen

De ESCO diensten van Infrax namen in 2013 het eigen gebouw in Lubbeek onder handen. Door extra te isoleren en zowel de verwarming- en koelinstallatie als de verlichting volledig te vernieuwen, werd het energieverbruik in het kantoor maar liefst gehalveerd.

51% minder elektriciteitsverbruik
Walter Merckx: “De renovatiewerken, die onze ESCO-dienst in goede banen leidde, hebben een aanzienlijke besparing voor Infrax opgeleverd. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is het elektriciteitsverbruik van 814.469 kWh gedaald tot 399.819 kWh in 2013. Dit is een vermindering met 51%! Ook het reactief vermogen is met 80% verminderd. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de vernieuwing van de verlichting. Wat betreft het gasverbruik zijn we van 995.856 kWh (2010) naar een gemiddeld verbruik van 804.600 kWh (2013-2014) gegaan.”

Terugverdientijd: 10 jaar
De totale kostprijs van de investeringen (750 000 euro) wordt in tien jaar terugverdiend. Infrax geeft via dit project het goede voorbeeld aan de gemeenten om ook voor hun gebouwen na te gaan of de energie-efficiëntie niet kan worden verbeterd.

Prefinanciering
Walter Merckx: “Gebouwen energievriendelijk renoveren vraagt natuurlijk investeringen. Maar met een ESCO-financiering betalen lokale besturen de investering in energie-efficiënte maatregelen terug met de besparingen op de energiekosten. Een gemakkelijke formule die de gemeentebegroting niet extra belast.“

ESCO nam Infrax-kantoor in Lubbeek onder handen

Onze sterkte

  • Het jaarlijkse energierapport geeft een gedetailleerd en actueel beeld van het energieverbruik in de belangrijkste gemeentelijke gebouwen.
  • Infrax biedt financiering op maat aan. Hierbij wordt de looptijd van de lening afgestemd op de terugverdientijd van de energie-efficiënte investering. Hierdoor is de budgettaire impact minimaal.
  • Infrax monitort en analyseert op dit moment reeds het energieverbruik in circa 1 000 gebouwen. De gebouwen worden samen met de lokale partners geselecteerd.
  • Infrax maakt gebruik van performante software om de prestaties van de verschillende energie-installaties op te volgen. Via deze software wordt het energieverbruik bewaakt.

Aan het woord

Tom Ceuppens
Klantendienst & aankoop


Aan het woord

Walter Merckx
ESCO