Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Elektriciteit

Een modern elektriciteitsnet voor tevreden klanten

Infrax staat in voor het volledige beheer van de elektriciteitsvoorzieningen in uw gemeente. We zorgen voor de verlichting op straat en brengen elektriciteit tot bij de klanten. Infrax zorgt voor alle elementen die bijdragen tot een performant beheer van het lokale elektriciteitsnet.

Een modern elektriciteitsnet voor tevreden klanten

Filip Truyens: “Ons integraal beheer heeft verschillende facetten. Enerzijds zorgen we natuurlijk voor onze bestaande infrastructuur. Dat zijn heel concreet onze kabels, aansluitingen, verdeelkasten en distributiecabines. Maar de wereld staat niet stil en dus investeren we ook veel tijd in nieuwe aansluitingen, noodzakelijke uitbreidingen op het net, de vervanging van materiaal, het oplossen van storingen én preventief onderhoud.”

Van residentieel tot professioneel
In feite bedient Infrax vier groepen van gebruikers. De residentiële klant, zeg maar de ‘huishoudelijke’ aansluiting. De professionele klant, bijvoorbeeld de bakker om de hoek. De industriële klanten die meestal een eigen particuliere cabine hebben. En tenslotte de lokale overheden, zeg maar de gemeente -en provinciebesturen. Als een lokale partner dat wenst, kan Infrax ondersteuning bieden bij het beheer van een particuliere elektriciteitscabine (bijvoorbeeld van een cultureel centrum). Veiligheid is hierbij namelijk essentieel. Infrax heeft hiervoor de nodige expertise in huis en volgt de meest actuele veiligheidsnormen.

De juiste netversterking
Filip Truyens: “We gaan natuurlijk verder dan puur noodzakelijke uitbreidingen. Op basis van de netbelasting checken we waar mogelijk versterking nodig is. En dat moet niet altijd door middel van een extra kabel. We investeren ook tijd in onderzoek naar slimme oplossingen die variaties kunnen opvangen. Op die manier kan de technologie ons een handje helpen om de spanningsnorm aan te houden. We zoeken altijd naar de technisch-economisch beste oplossing.”

Slim vervangen
Infrax is al bijna honderd jaar actief als beheerder van het elektriciteitsnet. En aangezien niets voor de eeuwigheid gebouwd is, zijn vervangingen nodig. Meestal op periodieke basis, soms vervroegd om praktische redenen of omwille van nuttige synergie met andere werken. Om de hinder voor de omwonenden tot een absoluut minimum te beperken, staat Infrax sowieso in nauw contact met andere (nuts)maatschappijen. Er zijn zeer regelmatig coördinatie- vergaderingen.

Opportuniteiten detecteren
Filip Truyens: “Bij de (her)aanleg van een weg checken we altijd of het nuttig is om ook onze infrastructuur te vernieuwen. We maken daarvoor een kosten/baten analyse. Maar als er zich opportuniteiten tot optimalisatie aandienen, pikken we daar graag op in. Voor distributiecabines gaan we sowieso proactief te werk. Wanneer metingen aangeven dat de tijd rijp is, zorgen we voor vervanging. We wachten niet op storingen.”

24/7 monitoring
Storingen volledig uitsluiten is onmogelijk. Een verdeelkast die wordt aangereden, een kabel die knakt tijdens graafwerken, schade door noodweer. Infrax doet er alles aan om onderbrekingen zo snel als mogelijk te verhelpen. Op dat vlak wil Infrax tot de beste leerlingen van de klas behoren.

Kwaliteitsdoelstellingen
Filip Truyens: “We hebben heel duidelijke doelstellingen die ervoor zorgen dat onze kwaliteit goed zit. Onze cabines worden bijvoorbeeld op geregelde tijdstippen proactief geïnspecteerd. Zeker nu er steeds meer elektronica aan te pas komt, is dit echt wel belangrijk. Op die manier vermijden we ongemak door storingen.”

Elke minuut telt
Aangezien elke minuut storing er één te veel is, begon Infrax met het actief monitoren van het elektriciteitsnet. Op deze manier houden we de middenspanningscabines vanop afstand in het oog en indien nodig sturen we aan. Zogenaamde kortsluitingsverklikkers detecteren fouten op het netwerk.

Redundantie
Filip Truyens: “Storingen worden op die manier veel sneller opgemerkt en medewerkers kunnen zeer gericht ter plaatse worden gestuurd. Ons net is bovendien redundant opgebouwd. Dat wil zeggen dat we bij een defect de stroom via een alternatief circuit kunnen schakelen zodat de getroffen klanten al snel terug elektriciteit hebben terwijl de eigenlijke herstelling nog bezig is. Het systeem detecteert de fout zo snel, dat de primaire schakelingen soms reeds gebeurd zijn vóór de eerste oproep van een klant.”

Evolutie op basis van noden
Infrax houdt de vinger aan de pols en laat het net mee evolueren op basis van de noden. Een van die noden is de steeds grotere vraag naar energie-flexibiliteit. Onder meer door de belasting op het elektriciteitsnet aan te passen zodat het evenwicht steeds behouden blijft. Infrax probeert op basis van bestaande en nieuwe technologie tot economisch rendabele oplossingen te komen. Bijvoorbeeld door het gebruik van slimme transformatoren.

Stabiliteit is cruciaal
Filip Truyens: “De stabiliteit van ons net is cruciaal. Via een netstudie analyseren we altijd grondig of een gevraagde flexibiliteit mogelijk is. Bijvoorbeeld om te zien of een zware industriële verbruiker op vraag van een leverancier tijdelijk zonder stroom mag gezet worden. Want dat kan een weerslag hebben op het net. Pieken en dalen willen we maximaal vermijden voor de stabiliteit van onze netten. Op dat vlak willen we graag waar nodig kunnen ingrijpen. Onze verantwoordelijkheid naar de eindklanten stellen we altijd en overal voorop.”

Een modern elektriciteitsnet voor tevreden klanten

Onze sterkte

  • Infrax beheert 10 000 kilometer aan middenspanningsleidingen (tussen 10 000 Volt en 30 000 Volt). Slechts 2% van deze leidingen hangt nog bovengronds. Ook die worden stelstelmatig ondergronds gebracht. De optimalisering en automatisering van het netwerk is de dagelijkse zorg van Infrax.
  • Infrax beheert 746 500 elektriciteitsaansluitingen.

Aan het woord

Filip Truyens
Netbeheer elektriciteit - strategie en ontwikkeling