Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Aardgas

Gericht investeren in een veilig aardgasnet

Van alle fossiele brandstoffen heeft aardgas de kleinste ecologische voetafdruk voor koolstof. Overschakelen van steenkool, benzine, diesel en zware stookolie naar aardgas heeft dan ook een onmiddellijke impact op de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Infrax zet maximaal in op een veilig, efficiënt en duurzaam aardgasnet. Zowel voor residentiële als industriële klanten.

Gericht investeren in een veilig aardgasnet

Eric Verhaegen: “We zorgen voor het volledige beheer van het aardgasnet. We leggen en onderhouden de leidingen, bouwen aardgasstations en houden de vinger aan de pols met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. We staan natuurlijk ook in rechtstreeks contact  met andere belanghebbende partijen. Bijvoorbeeld met Fluxys, de transportnetbeheerder van de bovenlokale gasinfrastructuur.”

Gericht versterken
Infrax checkt het aardgasnet continu om het accuraat te houden. Op basis van berekeningen en drukmetingen wordt de druk over het volledige net optimaal geregeld. Een netversterking of netuitbreiding komt er dus nooit ‘zomaar’. Op basis van de technische noodzaak investeert Infrax gericht in het net en dit natuurlijk zo veel mogelijk in synergie met andere (openbare) werken.

Rendabel investeren
Eric Verhaegen: “Als er zich opportuniteiten op het terrein voordoen, bekijken we dit geval per geval. Op deze manier vervangen we bijvoorbeeld stelselmatig de oude vezelcement-leidingen door de huidige polyethyleen variant. Afzonderlijke aanleg doen we enkel bij een specifieke vraag of probleem. Want een investering moet steeds rendabel en  kostenbewust gebeuren.”

Iedereen aardgas
Greta Kindt: “In principe kunnen we overal een aardgasleiding leggen. Of anders gezegd: zelfs als iemand in landelijk gebied absoluut over aardgas wil beschikken, dan zou dat kunnen. Maar in zo’n geval hangt daar een stevig prijskaartje aan vast. Voor verkavelingen in landelijk gebied geldt dat ook. Dergelijke netuitbreidingen bekijken we dan ook altijd in functie van de rentabiliteit. In reeds ontsloten gebied - waar de nodige leidingen liggen - kan aansluiten natuurlijk vrij eenvoudig en goedkoop.”

Veiligheid in het Infrax-DNA
Greta Kindt: “Al onze installaties en leidingen zijn voor 100% ‘veilig’. Veiligheid is simpelweg de dagdagelijkse norm. Bij alles wat we doen zit het ingebakken in ons DNA. Zowel wat het bestaande aardgasnet betreft als voor nieuwe ontwikkelingen. We volgen steeds alle normen en regels. De wet verplicht ons overigens tot een 5-jaarlijkse controle van de leidingen. Kortom: aardgas is absoluut veilig in onze ervaren handen.”

Altijd poolshoogte nemen
Wanneer we een melding van gasgeur krijgen, of er is ergens een gaslek, dan gaat Infrax zo snel mogelijk ter plaatse. Vaak zijn meldingen loos alarm. De kwalijke geur die wordt opgemerkt heeft een andere oorsprong, of bij nader onderzoek blijkt er toch nergens een gaslek te zijn. Toch maken we daar nooit een probleem van. We kunnen immers nooit voorzichtig genoeg zijn, en alleen door snel en accuraat op te treden, vermijden we incidenten.

Slimme meters
Greta Kindt: “De technologie gaat ons op termijn ook een handje helpen op het terrein. Neem nu bijvoorbeeld de slimme aardgasmeters. We plaatsen die nog niet altijd en overal, maar het is mogelijk om een slimme gasmeter open of dicht te zetten van op afstand. Die meters gaan we dan - zowel voor aardgas als elektriciteit - ook kunnen uitlezen van op afstand.”

Voertuigen op aardgas
Naast het ‘gewone’ aardgas, zet Infrax ook in op gecomprimeerd aardgas of CNG. Voor personenwagens, bestelwagens en utilitaire voertuigen zoals vuilniswagens is CNG een gedegen alternatief voor de traditionele brandstoffen. Het netwerk van tankstations voor aardgas is in volle ontwikkeling. Ook hier draagt Infrax zijn steentje bij. Gemeenten ondersteunt Infrax met een premie voor de aanschaf van een CNG-voertuig en met een tussenkomst bij de plaatsing van een ‘slowfill installatie’ wanneer minstens 2 voertuigen worden aangekocht.

CNG tankstations ondersteunen
Eric Verhaegen: “Tankstations die deze service willen aanbieden aan hun particuliere klanten, hebben hiervoor een specifieke cabine nodig. En die service kunnen wij aan de tankstations leveren. We voelen dat er steeds meer interesse voor deze alternatieve brandstof is. Een goede zaak, want CNG is op dit moment nog steeds de meest  milieuvriendelijke fossiele brandstof.”

Aardgas heeft een toekomst
We stellen wel vast dat het gemiddeld aardgasverbruik stelselmatig afneemt. Dat is verklaarbaar. Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd, toestellen worden zuiniger. Aardgas en aardgasinfrastructuur blijven door hun diverse troeven echter een centrale plaats innemen in het duurzame energielandschap van morgen. Op basis van de geraamde reserves van zowel conventionele als niet conventionele aardgasbronnen, kan de huidige aardgasproductie nog bijna 250 jaar worden aangehouden. Infrax blijft bijgevolg gericht investeren in efficiënt en veilig netwerkbeheer voor aardgas.
 

Onze sterkte

  • Voor grote industriële verbruikers met een afname van 1 miljoen m³ per jaar voorziet Infrax telemetrie per uur. Op die manier kan het verbruik zeer accuraat opgevolgd worden.
  • Infrax beheert circa 13 400 kilometer aan aardgasleidingen en bijna 350 000 individuele aansluitingen.
  • Infrax zet in op het werken volgens 1 standaard. Dat zorgt voor een makkelijker, efficiënter en goedkoper beheer van het aardgasnet.

Aan het woord

Eric Verhaegen
Netbeheer gas - asset management


Aan het woord

Greta Kindt
Netbeheer technologie - materialen & methoden